zákazníci

60+ krajín, viac ako 1 000 zákazníkov

Naše výrobky sa vyvážajú do mnohých krajín a oblastí, ako napríklad Kórea, Pakistan, Thajsko, Japonsko, Dánsko, Rusko, Južná Afrika, Nigéria, USA, Austrália, Kanada a tak ďalej. Počet zákazníkov je až 1000.

Niektoré prípady zákazníkov ukazuje

púzdroNPACK Indonézia Spätná väzba od zákazníkov
púzdroNPACK Korea Spätná väzba od zákazníkov
case011
Jeden z našich Kórea zákazníci kúpili 3 linky krém plniaceho uzáveru a etiketovacieho stroja
case11
case01
case001

Jeden z našich US zákazník zakúpil 2 rady plniacej uzatváracej a etiketovacej linky

case002
Jeden z našich ruský zákazníci si kúpili plniaci stroj
case02
case03
case003
Jeden z našich Pakistanec zákazník si kúpil stroj na plnenie kečupu
case004
Jeden z našich Pakistanec zákazník sem prichádza na umývanie tekutých etiketovacích strojov
case04
case05
case005
Jeden z našich Spojene kralovstvo, zákazník sem prichádza na plniaci stroj
case006
Jeden z našich španielsko Zákazník sem prichádza na plniaci stroj.
case06
case07
case007
Jeden z našich Pakistan zákazník sem prichádza na plniaci stroj
case008
Jeden z našich Nigéria zákazník sem prichádza na plniaci stroj
case08
case09
case009
Jeden z našich Kanada zákazník sem prichádza na plnenie a uzatváranie strojov.
case010
Jeden z našich Uzbekistan zákazník sem prichádza na plnenie a uzatváranie strojov
case10